О библиотеке

                              

"весь мир на ладони"

блог школьной  библиотеки
Запорожской общеобразовательной школы №23Целевая аудитория: учащиеся, учителя и родители
Дата основания: март 2013 год
Язык издания: украинский, русский
Периодичность выхода: 2-3р в неделю             
 Наш адресс: г. Запорожье, ул. Парамонова, 6а69059
                        тел.(061) 769-80-27 (приемная)
Web-строничка библиотеки:  блог школьной библиотеки - 

весь мир на ладони


                        
   Немного истории:
Наша библиотека была основана 15 августа 1969 г.
          Фонд библиотеки состовляет:
   - 14369 художественой литературы;
   - 14506 учебников

    Постоянное пополнение книжного фонда происходит в основном за счёт благотворительного фонда "Виктория" и  средств, полученных от сдачи макулатуры.

   Уже более пяти лет при библиотеке создана медиатека, что дает возможность библиотеке становиться научно -информационным центром школы. А работа кружков "Песенной поезии","Интернет -это класс" и "Книжкина больница" реализует функцию культурно-просветительного центра для всех категорий и возрастов читателей : учеников, пед.работников, тех.персонала и жителей близлежащего района. 
 Основні напрямки роботи                                            медіатеки: 
 1. -Інформаційне забезпечення
 2.   науково-методичної діяльності,                                
 3.   -Довідково-бібліографічне    
 4.   забезпечення учбово-виховного   процесу;
 5.     -Вивчення та розвиток читацьких   інтересів, керівництво читанням .
 6. - Популяризація літератури.
 7. - Робота з бібліотечним фондом;                     
 8. - Мультимедійне проектування.
 9. -Друкарська діяльність. /Інтернет -клас/                                                                                       УВАГА!!!  нове
 10.  Положення про шкільний медіацентр

  І. Загальні положення

  1.  Шкільний медіацентр
  Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23 Запорізької міської ради Запорізької області здійснює свою роботу згідно Статуту ЗОШ № 23 і керується в своїй діяльності нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України.
  2.  Медіацентр сприяє формуванню культури особистості і дозволяє підвищити ефективність обслуговування навчально-виховного процесу.
  3.  Структура медіацентру: бібліотека (медіатека) як інформаційний центр, шкільні газети, радіогазета, сайт.
  4.  Шкільний медіацентр є незалежним органом шкільного учнівського самоврядування.
ІІ. Цілі і задачі шкільного медіацентру

1.  Цілі:
1.1.    Розвиток інформаційної проектної діяльності учасників освітнього процесу.
1.2.    Формування консультаційного центру ефективного користування нових інформаційних ресурсів учасниками освітнього процесу.
2.  Задачі:
2.1.    Методичний супровід і впровадження нових інформаційних технологій в навчальний процес.
2.2.    Формування у користувачів навичок інформаційної культури.
2.3.    Надання методичної, консультативної допомоги учасникам навчально-виховного процесу.
2.4.    Побудова єдиного інформаційного простору школи:
-       збір, накопичення, обробка, систематизація, узагальнення і розповсюдження педагогічної інформації згідно прийняти в освіті стандартам;
-       виявлення інформаційних потреб і задоволення записів педагогічних кадрів школи в галузях нових технологій і педагогічних інновацій;
-       здійснення взаємодії з інформаційними службами району, міста з метою розширення банку педагогічної інформації;
-       управління локальною комп’ютерною мережею школи;
-       представлення школи в мережі Інтернет;
-       створення умов для реалізації профорієнтаційної діяльності;
-       створення умов для реалізації ініціативи, активності учнів у значущої для них діяльності.ІІІ. Склад шкільного медіацентру

         3.1. До складу медіацентру входять учні 5-11 класів, бажаючі приймати участь в роботі шкільних газет, радіогазети, шкільного сайту, позаштатні співробітники – інформатори, розробники медіа матеріалів, завідуючий бібліотекою, педагоги школи.
         3.2. Медіацентр самостійно організує свою діяльність, затверджує склад, розподіляє функції між членами, встановлює відносини з іншими органами самоврядування, адміністрацією, педагогічним колективом, іншими організаціями.

IV. права медіацентру

1.1.    Медіацентр має доступ до інформації про події, які проходять в класних колективах, шкільному житті.
1.2.    Представники медіацентру отримують час для виступу на класних годинах, конференціях, класних та шкільних заходах.
1.3.    Медіацентр може розповсюджувати шкільні газети в школі та за її межами.
1.4.    Медіацентр користується підтримкою посадових осіб школи при виконанні своєї роботи.
1.5.    Медіацентр має місце на території школи для розміщення інформації.
1.6.    Медіацентр залучає до роботи членів педагогічного колективу.

V. Порядок роботи медіацентру

         5.1. Організація Ради медіацентру.
         5.2. Розподіл обов’язків між членами медіацентру, створення відділів.
         5.3. Дослідження професійної області, тренінги, семінари з навчання членів медіацентру.
         5.4. підготовка, оформлення та випуск газет, радіогазети (періодичність медіацентр обирає самостійно).

VІ.Функції шкільного медіацентру

         6.1. Випуск шкільних газет «Пролісок», «Здоров’ятко», «Большаяперемена».
         6.2. Підготовка та випуск тематичних радіогазет.
         6.3. Допомога в оформленні шкільного сайта.
         6.4. Висвітлення заходів, які проводяться в школі та за її межами.
         6.5. Підтримка та поповнення шкільної медіатеки.VІІ.Структура об’єднань шкільного
медіацентру

         7.1. Бібліотека (медіацентр) як інформаційний центр:
         7.1.1. Завідуюча бібліотекою організовує роботу бібліотеки, проводить культурну, освітню, інформаційну, науково-методичну діяльність.
         7.1.2. Бібліотекар обслуговує учнів і працівників школи на абонементі та у читальному залі.
         7.1.3. Рада бібліотеки  допомагає роботі бібліотеки, дозволяє краще зрозуміти сучасного читача-школяра.
         7.1.4. Медіатека – комфортна інформаційна середа, яка дає можливість доступу до освітніх ресурсів.
         7.2. Шкільні газети «Пролісок», «Здоров’ятко», «Большаяперемена»:
         7.2.1. Керує створенням газет головний редактор. Редактор відповідає за зміст, направлення газет, вирішує організаційні питання, відповідає за розміщення готових матеріалів в газеті.
         7.2.2. Верстальник робить план-сітку розміщення майбутніх матеріалів в газеті, до нього надходить весь матеріал номеру для проведення основної літературної правки-обробки.
         7.2.3. Комп’ютерний дизайнер несе відповідальність за художнє оформлення газети і комп’ютерну обробку статей.
         7.3. Радіогазета:
         7.3.1. Головний редактор відповідає за зміст, композицію, мовну грамотність тексту.
         7.3.2. Музикальний редактор відповідає за музикальне оформлення кожного випуску.

VІІІ.організаційна підтримка
діяльності медіацентру

         8.1. Медіацентру надаються ресурси школи для реалізації діяльності:
         - технічна база;
         - канцелярські товари.
         8.2. Адміністрація школи допомагає в налагодженні взаємовідносин і інформаційними центрами шкіл і іншими організаціями
                     Станом на 01.01.2014р -                 .             Паспорт
бібліотеки   Запорізької загальноосвітньої школи IIII ступенів № 23 Запорізької міської ради Запорізької області
Директор ЗОШ № 23  Озеров Олександр Дмитрович
                             (прізвище, ім'я, по батькові керівника навчального закладу)
І. Загальні відомості
1.1. Завідувач бібліотеки  - Андрієва  Наталія    Михайлівна 
1.2. Місце знаходження бібліотеки:  69059, м.Запоріжжя  вул.Парамонова 6-А
1.3. Контактний телефондом.95-61-80  раб.- 95-27-88, м.т-0501922923;   06729744-02
1.4. Електронна пошта бібліотеки: bibznvk23@ramber.ru
1.5. Web-сторінка бібліотеки:  блог школьної  бібліотеки - «Увесь світ на долоні»  bibznvk.blogspot.com
ІІ. Матеріально-технічні умови діяльності бібліотеки:
2.1. Загальна площа бібліотеки  100 кв.м
2.2. Абонемент         - 50 кв.м
2.3. Читальний зал   - 50 кв.м
2.4. Наявність книгосховища для навчального фонду  - 50 кв.м
2.5. Оргтехніка : 4 ПК, 1-МФУ, 2 -принтера, 1- сканер, 1- ксерокс, 1-фотоапарат 
2.6. Вихід в Інтернет  - 3 ПК
ІII. Основні показники діяльності бібліотеки:
3.1. Основний бібліотечний фонд (без урахування підручників) :
3.1.1. Книги та брошури                                                         - 14785  
3.1.2. Періодичні видання (всього)                                         -  50
3.1.3. Для учнів                                                                        -  4
3.1.4. Для вчителів                                                                   - 44
3.1.5. Для бібліотечних працівників                                        -  2
3.2. Фонд підручників                                                             -14854
3.2.1. Для учнів 1-4-х класів                                                    - 4930
3.2.2. Для учнів 5-9-х класів                                                    - 7600
3.2.3. Для учнів 10-11-х кла                                                    - 2324
IV. Робота з користувачами:
4.1. Загальна кількість користувачів (станом на 01.01.2014)
4.1.1. Учні:                                                       - 745
4.1.2. Учителі :                                                 - 65
4.1.3. Батьки                                                    - 33
4.1.4. Представники місцевих громад, інші:   - 38
4.2. Загальна кількість відвідувань :               - 2975    
4.3. Кількість книговидач                              - 4262
V. Інформаційна робота:
5.1. Заходи з формування інформаційної, бібліотечно-бібліографічної, читацької культури учнів: розроблена система бібліотечних уроків, цикли бесід, вікторин, проводяться огляди, моніторинги, анкетування.
5.2. Інші заходи: свята, ранки, що приурочуються видатним подіям  з життя школи, країни, світу.
5.3. Виставкова діяльність  здійснюється згідно з планом роботи бібліотеки. школи.

                                          

1 комментарий:

 1. Как можно попасть на заседание Вашего клуба "Песенной поезии"?

  ОтветитьУдалить